قانون مدنی

ماده 403 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » چهارم: در خیار تاخیر ثمن

سقوط خیار تاخیر (انصراف ضمنی)

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 403 قانون مدنی

+ مطالبه ثمن از طرف بایع التزام به بیع و موجب سقوط خیار تاخیر نمی‌باشد زیرا حق خیار پس از آنکه موجود گردد ساقط نمی‌شود مگر به امر قانونی و یا به اراده دارنده حق که بایع است و هیچ یک از آن دو امر موجود نشده است ولی چنانچه قصد بایع در مطالبه ثمن از مشتری آن باشد که از حق خیار صرف نظر نموده دیگر نمی‌تواند پس از آن بیع را فسخ کند.[1]


 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 553، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا