قانون مدنی

ماده 406 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » چهارم: در خیار تاخیر ثمن

خیار ویژه بایع است

خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری، از جهت تاخیر در تسلیم مبیع، این اختیار نمی‌باشد.

تفسیر ماده 406 قانون مدنی

+ در موردی که خریدار و فروشنده هر دو از اجرای تعهد خویش سر باز می‌زنند، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می‌گیرد که ادامه آن عادلانه بنظر نمی‌رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شدف و از سوی دیگر، ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده است و او با تلف مبیع، نه تنها مال خود را از دست می‌دهد و در برابر هیچ چیز نمی‌تواند بگیرد، باید نماآت مبیع را نیز به خریدار بدهد. گرفتن ربح پول نیز در حقوق ما اصولا مباح نیست، به ویژه در این مورد، که خریدار از حق حبس استفاده می‌کند.

پس چه باید کرد؟ انصاف حکم می‌کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. ولی، چون ملکیت منافع مبیع برای خریدار و لزوم نگهداری آن و تهدید راجع به ضمان معاوضی همه در موردی است که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد، قانونگذار حق بر هم زدن عقد را ویژه همین مورد ساخته و آن را اختصاص به فروشنده داده است.[1]


 

نکات ⇐ خیار ویژه بایع است

مثال: با تاخیر در تسلیم مبیع از سوی فروشنده، برای مشتری خیار تاخیر محقق نمی شود.(سراسری 90)

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 152، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا