قانون مدنی

ماده 41 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

عُمری حق اِنتِفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عُمر خود یا عمر مُنتَفِع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.

تفسیر ماده 41 قانون مدنی

+ اگر حق اِنتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می شود. ولی، اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند مزاحم صاحب حق شوند. [1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص 218، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا