قانون مدنی

ماده 410 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می‌شود که بیع را‌ فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

تفسیر ماده 410 قانون مدنی

+ در صورتی که کسی مالی را ندیده باشد و فقط به توصیف بایع یا شخص ثالث آن را بخرد و بعدا معلوم شود که مبیع دارای اوصافی که ذکر شده است نمی‌باشد، طبق ماده 410 قانون مدنی مشتری می‌تواند آن را فسخ نماید و یا به همان نحو قبول کند و نمی‌تواند مطالبه تفاوت قیمت را بنماید زیرا در مقابل اوصاف مبیع قسمتی از ثمن قرار نگرفته است تا در صورت فقدان بتوان استرداد آن قسمت از ثمن را از بایع خواست.

مثلا باغی را که مشتری ندیده و به اعتبار اوصافی که بایع از حیث اشجار و بنا بیان می‌نماید خریداری می‌کند و پس از معامله مشتری باغ را می‌بیند و آن را مطابق اوصافی که بایع گفته است نمی‌باید، می‌تواند بیع را فسخ کند و ثمن را هرگاه پرداخته مسترد دارد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 562، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص351، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا