قانون مدنی

ماده 411 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 411 قانون مدنی

+ خیار تخلف وصف اختصاص به مشتری ندارد، بلکه هرگاه بایع مبیع را ندیده و به اعتماد اوصافی که مشتری یا شخص ثالث می‌گوید آن را بفروشد و بعد از معامله آگاه شود که مبیع دارای اوصافی که بیان شده نبوده است، بایع می‌تواند طبق ماده 411 قانون مدنی بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد.

چنانکه بایع دارای مزرعه‌ای در شهر دیگری است و مشتری آن را دیده است، نزد بایع می‌رود و با بیان اوصاف راجع به قنات و مقدار بذر افشان، آن مزرعه را می‌خرد، بعد از فروش بایع اطلاع پیدا می‌نماید که اوصاف مزرعه غیر از آن است که مشتری بیان کرده، بایع می‌تواند مزرعه را به استناد خیار تخلف وصف مسترد دارد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 563، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا