قانون مدنی

ماده 412 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد، ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

تفسیر ماده 412 قانون مدنی

+ هرگاه مشتری بعض از مبیع را دیده و بعض دیگر را از روی بیان اوصاف یا از روی نمونه خریده باشد و پس از معامله معلوم شود که آن بعض مطابق با اوصافی که بیان شده و یا نمونه‌ای که ارائه شده نمی‌باشد، مشتری طبق ماده 412 قانون مدنی می‌تواند، تمام مبیع را رد کند و یا تمام آن را نگه دارد و نمی‌تواند آن بعض را که دیده قبول و آن بعض دیگر را رد نماید، زیرا عقد اگر چه به اعتبار اجزاء به عقود متعدده منحل می‌شود ولی چون دادن حق خیار به مشتری برای رفع ضرری می‌باشد که به او متوجه شده است و در فرض مزبور هرگاه مشتری از حق خود بخواهد استفاده به طور تبعیض بنماید، ضرر متوجه بایع می‌گردد و با تعارض دو ضرر با یکدیگر، آن دو ساقط می‌شوند و موجبی برای فسخ بعض و نگهداری بعض دیگر باقی نمی‌ماند. بنابراین مشتری برای جبران ضرر خود فقط می‌تواند تمام مبیع را رد و یا تمام را به همان نحو قبول نماید.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 564، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا