قانون مدنی

ماده 414 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

تفسیر ماده 414 قانون مدنی

+ ماده 414 قانون مدنی به شیوه‌ای تنظیم شده است که لحن آن اجرای احکام خیار رویت را در «کلی در معین» به خوبی می‌رساند. در این ماده به جای اختصاص خیار رویت به عین معین، آمده است که: «در بیع کلی خیار رویت نیست …». کلی در معین را نباید از اقسام کلی شمرد؛ چرا که مقداری است از عین معین و باید تابع احکام آن باشد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 384، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 381، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 566، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 567، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

5. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 304، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا