قانون مدنی

ماده 415 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

تفسیر ماده 415 قانون مدنی

+ منظور از کلمه فوری در ماده 415، فوریت عرفی است یعنی مدتی بعد از عقد که دارنده حق خیار بتواند فسخ را اعلام دارد.[1]


+ طبق ماده 415 قانون مدنی فسخ معامله به استناد خیار رویت و تخلف وصف پس از رویت فوری است، یعنی هر یک از متبایعین که قانون اختیار فسخ به او داده است، پس از آنکه آگاه گردید اوصافی را که در موقع بیع منظور او بوده مبیع فاقد است، می‌تواند فورا معامله را فسخ نماید و هرگاه تاخیر در آن روا دارد خیار ساقط و بیع مستقر می‌گردد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 478 قانون مدنی:

هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 567، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص353، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا