قانون مدنی

ماده 418 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » ششم: در خیار غبن

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

تفسیر ماده 418 قانون مدنی

+ نامیدن خیار غبن از نظر آن است که یکی از طرفین معامله، اغلب در اثر خدعه، دیگری را مغبون می‌نماید. کسی که در معامله متضرر شده مغبون و طرف او را غابن گویند.[1]


+ خیار غبن در صورتی موجود می‌شود که مغبون در حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و الا هرگاه مغبون عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر از آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی خیار فسخ معامله را نخواهد داشت. بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت عادله، مال خود را چندین برابر کمتر از آن قیمت بفروشد، نمی‌تواند به استناد خیار غبن بیع را فسخ نماید.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 567، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 569، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا