قانون مدنی

ماده 420 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » ششم: در خیار غبن

خیار غَبن بعد از علم به غَبن فوری است.

تفسیر ماده 420 قانون مدنی

+ مغبون پس از علم به غبن می‌تواند فورا حق فسخ خود را اعمال بنماید و طبق ماده 420 قانون مدنی بیش از آنچه عرفا برای اخذ تصمیم و فسخ لازم است نمی‌تواند آن را به تاخیر بیاندازد زیرا اجازه فسخ معامله برای جبران ضرری می‌باشد که در اثر غبن متوجه مغبون شده است و هرگاه برای جبران ضرر به مغبون اجازده داده شود که هر زمان بخواهد بتواند بیع را فسخ کند، موجب اضرار طرف خواهد بود و در نتیجه تعارض، دو ضرر ساقط می‌گردند و فوری بودن خیار غبن ثابت می‌شود.

بنابراین چنانچه مغبون در اعلام فسخ اهمال کند و مدتی بدون اخذ تصمیم بگذراند که عرفا گفته شود تاخیر کرده حق خیار او ساقط می‌گردد. چنانچه مغبون قصد فسخ را داشته ولی در اعلام آن به منظور خاصی تاخیر انداخته است خیارش ساقط نمی‌شود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 570، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا