قانون مدنی

ماده 421 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » ششم: در خیار غبن

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

تفسیر ماده 421 قانون مدنی

+ وجود غَبن در معامله، فقط حق فسخ به مغبون می‌دهد و غابن ملزم به متابعت نظر مغبون در فسخ و قبول است. بدین جهت هرگاه مغبون معامله را به همان نحو قبول نماید، غابن نمی‌تواند به استناد غبن طرف، معامله را فسخ کند، همچنان که هرگاه مغبون فسخ معامله را اختیار کند، غابن نمی‌تواند با دادن تفاوت قیمت، جلوگیری از اعمال حق فسخ او بنماید، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی شود که در این صورت خیار غبن ساقط می‌گردد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

 

ماده 448 قانون مدنی:

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 570، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 307، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا