قانون مدنی

ماده 426 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

تشخیص عیب، بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب اَزمِنه و اَمکِنه مختلف شود.

تفسیر ماده 426 قانون مدنی

+ اَزمِنه: زمان

+ اَمکِنه: مکان


+ قانون مدنی تعریف عیب را ننموده و به نظر عرف گذارده، زیرا در محلی ممکن است امری را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب بشمارد و در زمان دیگر به آن اثر ندهند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 571، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 572، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 309، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا