قانون مدنی

ماده 435 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هفتم: در خیار عیب

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 435 قانون مدنی

+ مشتری پس از آنکه از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاهترین زمانی که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و هرگاه تاخیر در آن روا دارد حق فسخ او ساقط می‌شود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 585، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا