قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب دوم: وکالت در دعاوی

وکالت اجتماعی یا انفرادی

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد.

چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در صورت‌ عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد: مفهوم این جمله آن است که در صورت وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه با توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ چراکه لایحه وکیل دیگر، به منزله حضور تلقی و با احتساب حضور وکیل حاضر وکالت به صورت اجتماعی اعمال می‌گردد.[1]


 

ماده 669 قانون مدنی:

هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد؛ در این صورت، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.


ماده 670 قانون مدنی:

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1، ش192، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا