قانون مدنی

ماده 440 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » هشتم: در خیار تدلیس

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

تفسیر ماده 440 قانون مدنی

+ خیار تدلیس مانند خیار رویت و تخلف وصف و خیار غبن و خیار عیب پس از علم به آن فوری است و کسی که حق خیار فسخ دارد می‌تواند پس از علم به آن در مدت زمانی که عرف برای اعمال حق فسخ لازم می‌داند، معامله را فسخ کند و الا حق او ساقط می‌گردد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 587، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 318، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا