قانون مدنی

ماده 443 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » نهم: در خیار تبعض صفقه

لزوم جهل مشتری در خیار تبعض صفقه

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

تفسیر ماده 443 قانون مدنی

+ شرط وجود خیار تبعض صفقه جهل مشتری به بطلان یا عدم نفوذ بیع نسبت به قسمتی از مبیع در حین معامله است. بنابراین در صورت علم مشتری در حین معامله به بطلان یا عدم نفوذ بیع نسبت به قسمتی از مبیع، خیار فسخ برای او نیست؛ چه با علم و اطلاع اقدام به معامله معیوب کرده و اگر ضرری به سبب عدم امکان فسخ به مشتری برسد، ناشی از اقدام خود اوست. لیکن چون بیع نسبت به جزئی از مبیع باطل است و معامله باطل تعهدی ایجاد نمی‌کند، ثمن به ترتیب مذکور تجزیه و قسمتی از آن به مشتری مسترد می‌شود.[1]


 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 320، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا