قانون مدنی

ماده 445 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

ارث خیار

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

تفسیر ماده 445 قانون مدنی

+ خیار یک حق مالی و مانند حقوق مالی دیگر قابل انتقال است.[1]


+ خیار حق مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد.[2]


+ وراث در استفاده از خیار جایگزین مورث خواهند بود و می‌توانند به موجب آن قرارداد را فسخ یا خیار را ساقط و یا منتقل کنند.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 330، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 604، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م445، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا