قانون مدنی

ماده 446 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

خیار شرط به قید مباشرت

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

تفسیر ماده 446 قانون مدنی

 + در صورتی که خیار شرط به شخص مشروط له اختصاص داشته و قائم به شخص باشد، مثلا ممکن است پدری مالی را به پسر خود ببخشد و شرط نماید که در مدت بیست سال، در صورتی که خود او زنده باشد، شخصا حق فسخ قرارداد را داشته باشد. در این صورت چون خیار طبق قرارداد به شخص واهب (بخشنده) اختصاص داده شده، در صورت فوت او در مدت خیار، این حق به وراث منتقل نمی‌گردد.[1]


 

نکات ⇐ خیار شرط به قید مباشرت

مثال: خیار شرطی که به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شده، در صورت فوت مباشر، چون مختص مشروط‌له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود.(سراسری 91)


 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 330، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا