قانون مدنی

ماده 447 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

خیار شخص ثالث

هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

تفسیر ماده 447 قانون مدنی

+ هرگاه شرط خیار برای شخصی ثالثی شده باشد او به منزله داور است و دارای یک حق مالی نیست، تا پس از فوت او به وراثش منتقل گردد. به علاوه می‌توان گفت که در این فرض مباشرت شخص ثالث به طور ضمنی مورد تراضی طرفین قرارداد واقع شده است و از این جهت نیز خیار قابل انتقال به ارث نیست.[1]


 

نکات ⇐ خیار شخص ثالث

نکته: کدام خیارات قابل توارث نیستند: باتوجه به ماده 445 قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود. اما در مواد 446 و 447 قانون مدنی بیان شده است که خیار شرط در بعضی از شرایط قابل توارث نیستند.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 331، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا