قانون مدنی

ماده 450 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن ‌بگذارد.

تفسیر ماده 450 قانون مدنی

+ تصرفات دیگر مانند پاک کردن اتومبیل و علوفه دادن به حیوان و مانند آنها را نمی توان کاشف از امضاء عقد دانست زیرا اینگونه تصرفات را نیز اشخاصی که مالی را به طور امانت در دست دارند و نگاهداری می کنند تا به صاحبش بدهند می نمایند.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 612، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا