قانون مدنی

ماده 452 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

تفسیر ماده 452 قانون مدنی

+ در صورتی که خیار فسخ برای متعاملین باشد (یعنی مشتری و بایع هر دو خیار فسخ معامله را داشته باشند، چنانکه در مورد خیار مجلس و خیار شرط است، هرگاه خیار برای طرفین شرط شده باشد) اگر یکی از طرفین حق فسخ خود را اسقاط نماید، حق فسخ دیگری به حال خود باقی می‌ماند و می‌تواند عقد را امضاء و یا فسخ کند زیرا هر یک از طرفین دارای خیار فسخ مستقلی می‌باشد و هیچگونه رابطه‌ای با خیار فسخ طرف دیگر ندارد.

بنابراین کسی که عقد را قبول می‌نماید از طرف او عقد لازم می‌گردد و مانند آن است که از ابتدا حق فسخ نداشته است و از ناحیه دیگر عقد قابل انحلال می‌باشد و هرگاه فسخ نمود عقد بر هم می‌خورد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 619، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا