قانون مدنی

ماده 453 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده مشتری است، و اگر ‌خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده بایع است.

تفسیر ماده 453 قانون مدنی

+ حکم ماده 453 قانون مدنی بایستی به عنوان امر استثنایی تفسیر محدود شود. یعنی، دادرس در مورد تردید از قلمرو آن بکاهد و اجرای قواعد عمومی را مقدم دارد. از این تعبیر، نتایج مهمی گرفته می‌شود که یادآوری پاره‌ای از آنها ضروری است:

1) حکم ماده 453 ویژه خیار مجلس و حیوان و شرط است و نباید آن را در مورد سایر خیار‌های مختص به خریدار رعایت کرد. در سه خیار مجلس و حیوان و شرط، مدت استفاده از خیار کم و بیش مضبوط است، در حالی که اجرای سایر خیار‌ها یا فوری است یا مدت معین ندارد.

2) ماده 453 ویژه بیع است و در سایر قراردادها اجرا نمی‌شود: این استنباط در مورد خیار مجلس و حیوان، که مخصوص بیع است (ماده 456 قانون مدنی)، به طور ضمنی در متن ماده آمده است و، در مورد خیار شرط، نتیجه طبیع استثنایی حکم است.

3) ماده 453 ویژه مبیع و ناظر به ضمان فروشنده در زمان خیار مختص به خریدار است و در مورد تلف ثمن بعد از تسلیم به فروشنده اجرا نمی‌شود.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، ش 920، تهران، انتشارات گنج دانش.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م453، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا