قانون مدنی

ماده 464 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سوم: در معاوضه

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

تفسیر ماده 464 قانون مدنی

+ معاوضه دارای دو مورد است که یکی را معوض و دیگری را عوض می‌گویند، بدین نحو که آنچه ابتداء مورد معاوضه قرار می‌گیرد معوض و آنچه در مقابل آن قرار می‌دهند عوض می‌باشند. مثلا هرگاه کسی بگوید کتابم را در مقابل قلم خودنویس به تو می‌دهم، کتاب معوض و قلم خودنویس، عوض است.[1]


+ در معاوضه نیز خیار غبن ایجاد می‌شود.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 660، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م464، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا