قانون مدنی

ماده 469 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

تفسیر ماده 469 قانون مدنی

+ چون منفعت بتدریج از عین بدست می‌آید، راه طبیعی برای تعیین مقدار منفعت اشاره به مدتی است که در طول آن می‌توان از عین استفاده کرد و به همین دلیل قانون مدنی مجهول بودن مدت اجاره را از موارد بطلان اجاره دانسته است. پس، اگر اتومبیلی به مدت یک هفته اجاره داده شود، بدون اینکه ابتدای شروع به استفاده بطور صریح یا ضمنی معین شود، آغاز اجاره روز عقد است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 263، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا