قانون مدنی

ماده 473 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

تفسیر ماده 473 قانون مدنی

+ موجر باید مالک منفعتی باشد که واگذار می‌کند، ولی لازم نیست که مالک عین هم باشد. زیرا، آنچه در این عقد موضوع مبادله قرار می‌گیرد، منافع مال است نه خود آن. به بیان دیگر، موجر سلطه خود را در انتفاع از مورد اجاره به مستاجر انتقال می‌دهد، پس کافی است که این سلطه را دارا باشد، خواه بر مال دیگری یا بر مال خود.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 255، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا