قانون مدنی

ماده 474 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 474 قانون مدنی

+ با این که مالکیت منفعت به مستاجر حق می‌دهد که عین را به دیگری اجاره دهد، نباید چنین پنداشت که این اختیار لازمه مالکیت او و در نتیجه مقتضای عقد اجاره است. قلمرو مالکیت مستاجر بر منافع تابع قرارداد اجاره است و بنابراین حق انتقال به غیر را می‌توان از او سلب کرد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 159، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 158، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 257، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا