قانون مدنی

ماده 475 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

تفسیر ماده 475 قانون مدنی

+ هم چنانی که انتقال عین مال مشاع به وسیله عقد بیع ممکن است، انتقال منفعت آن به وسیله اجاره صحیح می‌باشد زیرا طبق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتِفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» انتقال منفعت به طور مشاع یکی از آن تصرفات است.

ولی تسلیم عین مستاجره در مورد مزبور برای انتفاع به مستاجر موقوف به اذن شریک می‌باشد زیرا تصرف مستاجر در سهم مشاع از عین مستاجره موجب تصرف در سهم شریک دیگر خواهد بود و بدون اجازه او تجاوز به حقوق فردی است و بدین جهت است که تصرف شریک در مال مشترک بدون اجازه باقی شرکا، جایز نمی‌باشد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 70، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا