قانون مدنی

ماده 482 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستاجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و، اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 482 قانون مدنی

+ در فرض مزبور آنچه مورد تعهد در عقد اجاره است تملیک فرد سالم از منفعت کلی می‌باشد که باید موجر به وسیله تسلیم آن به مستاجر انجام دهد و پس از کشف از وجود عیب در فردی که تسلیم مستاجر شده معلوم می‌گردد که موجر تعهد خود را که تسلیم فرد سالم می‌باشد انجام نداده است.

بنابراین مستاجر می‌تواند فرد معیوب را رد نموده و فرد سالمی را از موجر بخواهد و می‌تواند فرد معیوب را به جای سالم بپذیرد و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، چنانکه در محل مزبور فرد دیگری از کلی یافت نشود مستاجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت مانند آنکه کسی اتومبیل مدل مخصوصی را با گنجایش معین برای یک ماه اجاره نماید و فردی را که موجر به قبض مستاجر می‌دهد معیوب باشد و فرد دیگری با آن خصوصیات در آن محل یافت نشود. در این صورت برای رفع ضرر متوجه به مستاجر، طریقی جز فسخ نمی‌توان اندیشید.

در این امر فرقی نمی‌نماید که عیب در عین مستاجره در حین عقد موجود بوده یا پس از عقد حادث شود. خواه آنکه قبل از قبض باشد و یا در اثناء مدت زیرا ملاک ماده در تمامی موارد مزبوره جاری می‌گردد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 116، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا