قانون مدنی

ماده 483 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود؛ و در‌ صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

تفسیر ماده 483 قانون مدنی

+ در صورتیکه عیب در بعض از عین مستاجره موجب عدم قابلیت و یا صعوبت انتفاع از آن بعض گردد از قبیل مرطوب بودن بعضی از اطاق‌های خانه مورد اجاره به طوریکه در آن‌ها سکونت نتوان نمود و یا سکونت در آن به بهداشت ساکنین زیان وارد آورد، مستاجر می‌تواند تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد و یا اجاره را فسخ کند زیرا عدم قابلیت و یا صعوبت انتفاع از بعض مورد اجاره، مانند تلف بعض از آن می‌باشد که مورد حکم ماده 483 قانون مدنی است.

نمی توان تلف بعض منافع را در مورد اجاره مانند عیب بعض از مبیع بشمار آورد و تقلیل نسبی مال‌الاجاره را ارش دانست بلکه تلف بعض منافع مانند تلف بعض از مبیع قبل از قبض است که موجب خیار تبعض صفقه می‌باشد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 114، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 117، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 118، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 125، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

5. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م483، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا