قانون مدنی

ماده 484 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

تفسیر ماده 484 قانون مدنی

+ بنابراین، موجر نمی‌تواند، برخلاف تعهدی که درباره منتفع ساختن مستاجر از مورد اجاره و عدم مزاحمت او دارد، در عین مستاجره تغییری دهد که بهره برداری مستاجر را غیر ممکن سازد. برای مثال نمی‌تواند سقف سرایی را که به اجاره داده بر دارد، یا پنجره‌های خانه را مسدود سازد، یا راه آب باغ را منحرف سازد … و مانند اینها.

همچنین، موجر نمی‌تواند در ملک مجاور خود تصرفی کند که هدف از اجاره را بیهوده سازد: برای مثال، ملک مجاور محلی را که برای تاسیس بیمارستان روانی به اجاره داده است به اداره آتش نشانی اجاره دهد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 287، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 289، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا