قانون مدنی

ماده 501 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد، موجر به موجب مُراضات حاصله، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

تفسیر ماده 501 قانون مدنی

+ مُراضات: توافق طرفین


+ «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود» زیرا با تعیین مال‌الاجاره برای مدت معلوم و معین، مسلم است که مدت مزبور به طور متیقن مورد توافق طرفین در عقد می‌باشد و پس از آن، مدت مجهول است «و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.» و مانند آن است که در ضمن عقد اجاره بین طرفین مبلغ معینی، به عنوان اجرت‌المثل برای مدت تصرف پس از انقضای اجاره قرارداده شده باشد، هم چنانکه طرفین در عقد اجاره شرط نمایند که پس از انقضای مدت اجاره تا هر چندی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باقی بماند اجرت‌المثل به مقدار اجرت‌المسمی خواهد بود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 80، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا