قانون مجازات اسلامی

ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانون مجازات اسلامی » کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده » فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

توهین علنی به رئیس یا نماینده کشور خارجی

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 516 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

تفسیر ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

+ توهین علنی به رئیس یا نماینده کشور خارجی، مانند توهین ساده، جرم قابل گذشت است.


+ شرایط مشدد محسوب شدن توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که وارد خاک ایران شده است عبارتند از:

۱) علنی بودن: یعنی توهین باید در حضور حداقل یک شخص ثالث و یا در معابر و اماکن عمومی، که معد برای حضور شاهد می‌باشند (حتی اگر در آن لحظه عملا هیچکس دیگری در آنجا حضور نداشته باشد) انجام گیرد.[1]

۲) در قلمرو خاک ایران بودن: استفاده قانونگذار از اصطلاح «… قلمرو خاک ایران» را نباید با تفسیر مضیق منحصر به قلمرو زمینی دانست. بنابراین، قلمرو خاک ایران شامل قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران است (ماده 3 قانون مجازات اسلامی)[2]

۳) معامله متقابل: یعنی این که در قوانین آن کشور نیز جرم خاص مشابهی (یعنی به شکل توهین مشدد، و نه توهین ساده) پیش بینی شده و در عمل هم در موارد اهانت نسبت به رییس یا نماینده سیاسی کشور ایران مجری باشد. در صورت‌عدم رعایت عمل متقابل، توهین ارتکابی مشمول ماده ۶۰۸، یعنی توهین ساده، خواهد بود.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.


ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 45روز تا 3ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا دو تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.


ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.


ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می­­‌شود.

تبصره ۱ – منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می‌باشد.

تبصره ۲ – چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.


ماده 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.

منابع

1. صادقی، میرمحمد، جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، ص48، انتشارات میزان.

2. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، ص84، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا