قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد » فصل دوم: خسارات

خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

تفسیر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

+ خسارات دادرسی عبارتند از:

 • هزینه دادرسی
 • حق الوکاله وکیل
 • حق الزحمه کارشناسی
 • هزینه تحقیقات محلی
 • خسارات ناشی از تاخیر انجام تعهد (ماده 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی)
 • خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 226 و 227 قانون مدنی)
 • خسارت ناشی از تاخیر تادیه (تبصره 2 ماده 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 228 قانون مدنی)
 • خسارتت ناشی از اجرای تامین خواسته (ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی)
 • خسارت ناشی از اجرای دستور موقت (ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی)
 • خسارت ناشی از ضمان قهری (اتلاف، تسبیب و …) (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 تا 337 قانون مدنی)
 • خسارت ناشی از مسئولیت مدنی (ماده 1 قاون مسئولیت مدنی)
 • خسارت ناشی از جرم.[1]

 

منابع

1. پیرمحمدی، علی نجات، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، م519، انتشارات مجد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا