قانون مدنی

ماده 522 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین، از قبیل ‌ولایت و غیره، حق تصرف در آن را داشته باشد.

تفسیر ماده 522 قانون مدنی

+ در ولایت و وکالت متصرف زمین به عنوان نماینده مالک آن را به مزارعه می‌دهد و در موردی که متصرف، مالک منافع است (چنانکه به اجاره یا به وصیت به او واگذار شده) یا آنکه دارای حق انتفاع است (چنانکه زمین به عمری یا رقبی و یا سکنی به او واگذار شده) عامل بیش از مالک منافع و صاحب حق انتفاع در زمین تصرفی نخواهد داشت.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 163، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م522، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا