قانون مدنی

ماده 524 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخیر‌، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

تفسیر ماده 524 قانون مدنی

+ در عقد مزارعه باید نوع زرعی که کشت می‌شود معلوم باشد، چنانکه هرگاه قطعه زمینی را در نواحی که گندم یا جو یا برنج می‌کارند به مزارعه داده شود و نوع زراعت در عقد تصریح نگردد، عرف بلد کافی و راهنمای متعاملین خواهد بود و عامل می‌تواند هر یک از آن‌ها و یا تمامی آن‌ها را بکارد.

و در صورتی که مزارعه برای مطلق زراعت باشد یعنی منظور آنان زراعت کردن باشد و نظری به نوع خاصی از آن ندارند، عامل در نوع زراعت مختار و هر نوعی را که اختیار نماید می‌تواند کشت کند اگرچه متعارف بلد نباشد.

لزوم تعیین نوع زراعت در مزارعه برای آن است که ارزش انواع محصول متفاوت می‌باشد و مقداری که هر نوع بار می‌آورد مختلف و عدم تعیین آن موجب غرر خواهد بود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 169، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا