قانون مدنی

ماده 534 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار ‌به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 534 قانون مدنی

+ عامل باید هر عملی که برای کشت محصول لازم است در موعد خود انجام دهد. و در صوریتکه عامل پس از تصرف زمین و عواملی که در عقد مزارعه به عهده مزارع گذارده شده به تعهد خود عمل ننماید اجبار به آن می‌گردد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 172، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 173، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا