قانون مدنی

ماده 536 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

تفسیر ماده 536 قانون مدنی

+ تعهد عامل به مواظبت از زراعت از اقسام «تعهد به وسیله» است و نتیجه معینی را در بر نمی‌گیرد، مگر اینکه در عقد تصریح به آن شود. پس، اگر نتوان تقصیری را به او نسبت داد، ضمانی متوجه او نمی‌شود. بدین ترتیب، بر خلاف اجاره زمین برای زراعت، آفت زراعت از سهم مشترک می‌کاهد و بر عهده عامل نیست و این نتیجه شرکت در محصول است، در حالی که موجر طلبکار اجاره بهای معین است و کمبود زراعت به حق او صدمه نمی‌زند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش 115، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا