قانون مدنی

ماده 538 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

تفسیر ماده 538 قانون مدنی

+ در این فرض نیز اجرت‌المثل بر مبنای استیفاء گرفته می‌شود. زیراف هرگاه حاصل به مالک بذر برسد و مشترک نباشد، این مالک از منافع زمین و کار عامل برای پرورش و روئیدن بذر استفاده کرده است و باید عوض آن را بدهد. پس، اگر بذر از آن مالک زمین باشد، بایستی اجرت‌المثل کار عامل به او پرداخته شود. همچنین است نسبت به اجرت‌المثل سایر عواملی که در پروردن بذر موثر بوده است.

 ولی، هرگاه بذر از آغاز مشترک بین دو طرف باشد، پون استیفاء بر مبنای قرارداد و در ملک مشاع انجام شده است، هیچکدام از دیگری نمی‌تواند برای زمان پیش زا فسخ اجرت‌المثل بخواهد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش 124، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا