قانون مدنی

ماده 542 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

خراج زمین به عهده مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

تفسیر ماده 542 قانون مدنی

+ مالیات و عوارض شهرداری و هزینه ثبت ملک و مانند اینها به عهده مالک است و به زارع تحمیل نمی‌شود. به بیان دیگر، اینگونه هزینه‌ها از توابع حصه‌ای است که مالک در این شرکت می‌گذارد و ارتباط به بخش‌های اشتراکی زرع ندارد. بنابراین، در صورتی که طرفین در آن باره سکوت کنند، بدین معنی است که هزینه‌ها به عهده مالک است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش 111، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا