قانون مدنی

ماده 545 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث دوم: در مساقات

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون ‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

تفسیر ماده 545 قانون مدنی

+ واگذاری مزارعه نیز به دیگری جز با اجازۀ مالک امکان ندارد (ماده ۵۴۱ قانون مدنی) بنابراین، مقصود دادن مساقات از سوی عامل است که در این صورت عامل مانند وکیل او است و عامل دوم در برابر مالک قرار نمی‌گیرد، هرچند با اذن او باشد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 429، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 91، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا