قانون مدنی

ماده 546 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه

مُضارِبه عقدی است که به موجب آن اَحَدِ متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.

صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 546 قانون مدنی

+ از ماده ۵۴۶ قانون مدنی چنین بر می‌آید که در شرکت‌ها سهم شریک می‌تواند کار او باشد و بخشی از درآمد شرکت به این کار اختصاص یابد.[1]


+ شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می‌شود از شخصیت حقوقی بی‌بهره است و همۀ داد و ستدها به نام عامل و به وسیلۀ او انجام می‌شود ولی نتیجۀ معامله به صاحب سرمایه نیز می‌رسد.[1]


+ مضاربه در لغت عرب مصدر باب مفاعله و مشتق از «ضرب» به معنای سیر کردن در زمین می‌آید.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 430، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 197، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. نوین، پرویز، عقود معین 1، ص253، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا