قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل اول: دادخواست » مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست

معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت وی

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

تفسیر ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی

+ دادخواست باید دارای شرایطی باشد که ضمان اجرای آن «رد فوری» دادخواست است. اگرچه اصطلاح رد فوری، در قانون جدید نیز پیش‌بینی نشده است، اما در عین حال، به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست شرایط مورد اشاره در بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان) را نداشته باشد، مدیر دفتر دادگاه، بدون اخطار به خواهان، نسبت به رد آن اقدام می‌کند و این به منزله «رد فوری» دادخواست است.[1]


+ قرار رد فوری دادخواست به دلیل معلوم نبودن خواهان یا اقامت وی، قطعی بوده و نمی‌توان به آن اعتراض کرد.[2]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج2، ش35، انتشارات دراک.

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م56، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا