قانون مدنی

ماده 562 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفتم: در جعاله

در جُعاله، ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.

تفسیر ماده 562 قانون مدنی

+ جعاله در اصطلاح عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. جعاله عقدی است عهدی و معوض و دارای دو طرف می باشد و در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. و دارای دو مورد است یکی عمل و دیگری اجرت که در مقابل عمل قرار می‌گیرد.[1]


+ کسی که انجام عمل را اعلام می‌کند و در برابر آن عمل مالی را به دیگری می‌دهد جاعل، و کسی که عمل را انجام می‌دهد عامل خوانده می‌شود و اجرتی که در مقابل انجام عمل پرداخت می‌شود را جعل گویند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص221، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

1. شمس، احمد، عقود معین، ج 1، ص 213، انتشارات دادگستر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا