قانون مدنی

ماده 568 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفتم: در جعاله

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند، هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل می‌گردد.

تفسیر ماده 568 قانون مدنی

+ ماده ۵۶۸ قانون مدنی ناظر به موردی است که مجموع اجرت برای مجموع عاملان باشد و آنان به شرکت کار مطلوب جاعل را انجام دهند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م568، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا