قانون مدنی

ماده 571 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ءِ واحد به نحو اِشاعه.

تفسیر ماده 571 قانون مدنی

+ مفاد این ماده از فقه گرفته شده است و در آن به ماهیت شرکت توجه شده نه به اسباب آن.[3]


+ به نظر مشهور، اِمتِزاج موضوع حقوق شرکا، به گونه‌ای که تمیز هر یک از دیگری ممکن نباشد، شرط تشکیل شرکت است، خواه سبب مَزج قرارداد باشد یا امور اختیاری دیگر یا قهری یا به ارث.[1]


+ در شرکت مدنی، چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است (ماده ۲۲۰ قانون تجارت).[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م571، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش4، تهران، انتشارات گنج دانش.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش5، تهران، انتشارات گنج دانش.

4. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش2، انتشارات گنج دانش.

5. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش7، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا