قانون مدنی

ماده 573 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مَزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در اِزاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

تفسیر ماده 573 قانون مدنی

+ شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود:

الف) عقد: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد چنانکه چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره نمایند و یا به آن‌ها هبه شود و یا قبول رهن نمایند و یا حق تحجیری به آن‌ها مصالحه شود.

ب) عمل شرکاء: شرکت ممکن است در نتیجه عمل شرکاء باشد از قبیل مزج اختیاری چنانکه در دهات معمول است که رعایا گندم‌های خود را در یک انبار می‌ریزند و هر یک به مقداری که ریخته در گندم‌های انبار شریک می‌شود و یا قبول نمودن چند نفر مال مشاعی را در ازاء عمل خود.

چنانکه چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آن‌ها داده شود و آن‌ها آن را در مقابل اجرت المثل خود قبول نمایند و یا آنکه در نتیجه حیازت مباحات باشد چنانکه چند نفر به کمک یکدیگر درخت مباحی را بکنند.[1]


 

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص231، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا