قانون مدنی

ماده 58 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عِین بتوان از آن مُنتَفِع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مُشاع باشد یا مَفروز.

تفسیر ماده 58 قانون مدنی

+ قابلیت بقاء مال در برابر انتفاع شرط لازم برای هر وقفی بلکه هر حق انتفاعی است؛ بدان معنا که مال موقوفه نباید با استفاده از آن از بین برود. بنابراین وقف خوراکی ها، مواد آرایشی و بهداشتی، و امثال آن؛ صحیح نیست؛ زیرا به محض استفاده از بین می روند. [1]


+ قید منقول و مشاع در ماده برای آن است که چون عموما غیرمنقول به صورت مفروز وقف می شود ممکن بود این امر ایجاد شبهه نماید که منحصرا غیرمنقول به صورت مفروز می تواند مورد وقف قرار گیرد.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 340، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 93، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا