قانون مدنی

ماده 581 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

تفسیر ماده 581 قانون مدنی

+ بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه، هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند، زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می‌شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی‌اذن همه مالکان میسر نگردد (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی).

تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می‌کند، نسبت به سهم دیگران فضولی و غیرنافذ است (ماده ۵۸۱ قانون مدنی). باضافه «شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند» (ماده ۵۸۵ قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش17، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا