قانون مدنی

ماده 583 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث اول: در احکام شرکت

هر یک از شرکاء، می‌تواند، بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

تفسیر ماده 583 قانون مدنی

+ هر یک از شرکاء، می‌تواند، بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند؛ زیرا، انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست. در این فرض، هرگاه سایر شرکاء به تسلیم مبیع راضی نشوند، نمی‌توان بیع را به بهانه نداشتن قدرت بر تسلیم باطل پنداشت. زیرا، هم فروشنده و هم خریدار می‌توانند، با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را در اختیار گیرند. پس، اگر ناتوانی در تسلیم نیز پذیرفته شود، بیگمان موقت است وباعث بطلان بیع نمی‌گردد.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش22، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م583، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا