قانون مدنی

ماده 592 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار ‌می‌شود؛ و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

تفسیر ماده 592 قانون مدنی

+ در صورتیکه تقسیم مال مشترک مشتمل بر ضرر بعضی از شرکاء باشد دادگاه درخواست تقسیم را نمی‌پذیرد مگر اینکه درخواست تقسیم از طرف متضرر بشود که در این مورد طبق ماده ۵۹۲ قانون مدنی طرف دیگر که از تقسیم متضرر نمی‌شود، اجبار به تقسیم می‌گردد زیرا آنچه مانع از اجبار دادگاه به تقسیم ضرری می‌باشد تضرر شریک است که به نوبه خود درخواست تقسیم کرده و تحمل ضرر را پذیرفته است و در صورتیکه درخواست تقسیم از طرف غیرمتضرر بشود و شریک متضرر موافقت نکند نمی‌توان او را اجبار به تقسیم نمود.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص243، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا